SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ

 

VZDĚLÁVÁNÍ

  

JE K NAHLÉDNUTÍ V ODDÍLE DOKUMENTY

 

-------------------------------------

 

PODĚKOVÁNÍ ZA ÚČAST VE SBĚRU STARÉHO PAPÍRU

  

Vážení spoluobčané,

 

velmi Vám děkujeme za Vaši účast v letošním červnovém sběrovém dni.

Svoz opět provedla firma EPR Praha s. r. o., pobočka Svitavy a při jeho odvozu nám ochotně

pomohli paní Leona Brůžková a pan Libor Baumruk.

Poděkování patří také starostům Sádku i Kamence, kteří akci několikrát vyhlásili a

připomněli ve svých rozhlasových hlášeních i v obecních vývěskách.

No a naše děti i všichni dospělí, především pak provozní pracovnice, papír pečlivě třídili ☺.

 

Po dobu jednoho týdne byl u starého obecního úřadu v Sádku přistaven kontejner,

kam jste papír nosili.

Tentokrát jsme utržili

nádhernou částku 3 786,- Kč.

 

Sebrali jsme:

lepenka (1 kg á 1,90 Kč) 780 kg 1 482,- Kč

směs novin a časopisů bez provázků (1 kg á 2,40,- Kč) 960 kg 2 304,- Kč

 

 

Celkem 1 740 kg 3 786,- Kč

 

 

Peníze jsme jako vždy spravedlivě rozdělili mezi mateřskou školu a základní školu.

 

Další sběr se uskuteční v závěru roku 2016, a to stejným způsobem,

tj. ukládáním do přistaveného kontejneru.

O přesném termínu konání budete včas informováni.

 

 

Za kolektiv pracovníků ZŠ a MŠ Ladislava Plachá