Základní škola a Mateřská škola Sádek, okres Svitavy

Oznámení

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí k základnímu vzdělávání

pro školní rok 2017/2018

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Sádek, okres Svitavy (dále jen: „správní

orgán“) rozhodla v řízení provedeném dle zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném

znění (dále jen: „správní řád“), a dle zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění (dále jen: „školský zákon“),

takto:

přidělené

registrační

číslo

rozhodnutí ve smyslu § 46, 165, odst.2, písm.e),
školského zákona
datum
SR 01/2017 - ZŠ přijímá se k základnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Sádek 12. 4. 2017
SR 02/2017 - ZŠ přijímá se k základnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Sádek 12. 4. 2017
SR 03/2017 - ZŠ přijímá se k základnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Sádek 12. 4. 2017
SR 04/2017 - ZŠ přijímá se k základnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Sádek 12. 4. 2017
SR 05/2017 - ZŠ přijímá se k základnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Sádek 12. 4. 2017
SR 06/2017 - ZŠ přijímá se k základnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Sádek 12. 4. 2017
SR 07/2017 - ZŠ přijímá se k základnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Sádek 12. 4. 2017
SR 08/2017 - ZŠ přijímá se k základnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Sádek 12. 4. 2017
SR 09/2017 - ZŠ přijímá se k základnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Sádek 12. 4. 2017
SR 10/2017 - ZŠ přijímá se k základnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Sádek 12. 4. 2017
SR 11/2017 - ZŠ přijímá se k základnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Sádek 12. 4. 2017
SR 12/2017 - ZŠ přijímá se k základnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Sádek 12. 4. 2017


O přijetí Vašeho dítěte je v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu
vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.
Přijatým dětem nemusí být rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o
jeho vydání.
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.
Sádek 12. 4. 2017
……………………………………
Mgr. Ladislava Plachá
ředitelka školy