Z Á P I S

 

DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY V SÁDKU

 

SE KONÁ

 

V PONDĚLÍ 10. DUBNA 2017

 

V 15.00 HODIN

 

 

VÁŽENÍ RODIČE,

PŘINESTE S SEBOU VYPLNĚNOU ŽÁDOST O PŘIJETÍ

A VYPLNĚNÝ DOTAZNÍK

 

OBA TISKOPISY OBDRŽÍTE NA POSLEDNÍ PŘEDŠKOLNÍ LEKCI

NEBO SI JE MŮŽETE VYZVEDNOUT V ŘEDITELNĚ ŠKOLY

…………………………………………………………………………………………………

 

Sledujte webové stránky školy, kde budou včas vyvěšena kritéria k přijetí

žáka do základní školy a další podrobné informace.

 

--------------------

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁČKŮ - ZMĚNA TERMÍNŮ PŘEDŠKOLNÍCH LEKCÍ:

 

2. LEKCE - STŘEDA 15. 3. 2017 V 15.00 HODIN

3. LEKCE - STŘEDA 29. 3. 2017 V 15.00 HODIN

 

-----------

Rodiče, kteří mají zájem

o vystavení potvrzení

o úhradě školkovného

za rok 2016 (pro odečet daní),

nechť se přihlásí v MŠ.

---------------